درباره ما

Persian Smart Home | خانه هوشمند پرشین

ما که هستیم ؟

این مجموعه از سال 1392 شمسي فعاليت خود را با نام تجاري “پرشين ديتا” – Persian Data آغاز نمود و پس از آن با عنوان خانه هوشمند پرشین امكانات و حوزه فعاليت خود را افزايش داد.

شرکت خانه هوشمند پرشین با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت خدمات خود در زمینه های هوشمندسازی خانه و اتوماسیون ساختمان فعالیت می نماید و موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

رضایت مشتریان یک اصل پذیرفته شده در شرکت خانه هوشمند پرشین است.

شرکت خانه هوشمند پرشین با استفاده از تجهیزات مناسب و بکارگیری پرسنل متخصص و آموزش پیوسته ایشان در جهت بهبود مستمر کیفیت گام بر می دارد.

دستیابی به کیفیت مطلوب، مستلزم اعمال روش کیفیت جامع و تلاش برای بهبود کیفیت در تمامی سطوح شرکت می باشد.

شرکت خانه هوشمند پرشین با ایجاد سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر و نگهداری آن در جهت برقراری ارتباط هرچه بیشتر با بازارهای بین المللی گام بر می دارد.

هدف ما قراهم آوردن زندگی راحت تر و همچنین بهینه کردن هزینه ها، ارائه قیمت رقابتی و ارائه خدمات ارزنده به کلیه مشتریان می باشد.

شرکت خانه هوشمند پرشین با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت خدمات خود در زمینه های هوشمندسازی خانه و اتوماسیون ساختمان فعالیت می نماید